Организатори

Организатори

ОРГАНИЗАТОРИ САБОРА

Све до 2006. године организацијом Сабора фрулаша Србије „ Ој Мораво“ бавила се група ентузијаста – волонтера, уз помоћ Туристичког савеза општине Чачак. Тада, Град Чачак доноси Одлуку о манифестацијама од значај за град и вођење ове манифестације поверава:

1. Туристичкој организацији Чачка

ТОЧ пружа стручну, административно техничку, логистичку и финансијску помоћи за реализацију манифестације.

2. Савету Сабора

Савет усваја програм, врши одабир учесника и бави се оперативном организацијом Сабора. Градоначелник Чачка, на предлог директора ТОЧ, именује Савет сабора од 9 чланова.

3. МЗ Прислоница

Месна заједница Прислоница обезбеђује и одржава комуналну инфраструктуру потребну за реализацију саборских програма.

Покровитељи Сабора су:

Град Чачак
Ресорна министарства Владе Републике Србије
Културно просветна заједница Србије
Права интерпретатора