Правила такмичења

Правила такмичења

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
НА САБОРУ ФРУЛАША СРБИЈЕ ”ОЈ МОРАВО” ЗА ЗЛАТНУ ФРУЛУ

1.

Фрулаши се такмиче у вештинама свирања на фрули и сродним инструментима.

2.

Такмичење се одржава у две категорије:
А. Изворно свирање (фрула као традиционални инструмент).
Б. Савремено свирање (фрула данас).
На Сабору се такмиче фрулаши који су то право стекли на регионалним предтакмичењима.

3.

Општа правила:
-такмичари свирају две нумере (најмање две строфе песме и коло) у укупном трајању од 3 до 5 минута.
-такмичар је обавезан да репертоар изведен на предтакмичењу свира и на самом такмичењу и да остане у истој категорији.
-на завршном такмичењу учествују фрулаши старији од 16 година.
-на предтакмичењу и такмичењу фрулаши не смеју бити под дејством алкохола или наркотика, јер ће, у противном бити удаљени са приредбе.
-такмичар не може две године узастопно наступати са истим нумерама.
-уколико не поштује пропозиције такмичар ће бити дисквалификован.
-редослед наступа биће одређен жребом, или на други начин.

4.

Посебна правила за категорију изворног свирања:
-такмичари морају бити одевени у народну ношњу из свог краја.
-обе нумере (песма и коло) морају бити изворне, традиционалне из краја одакле је такмичар.
-такмичари могу свирати на свим типовима традиционалних свирала
(кратке и дугачке), односно фрула.
-песма и коло се свирају без оркестарске пратње.

5.

Посебна правила за категорију савременог свирања:
-такмичар може бити обучен у стилизовану ношњу, или народну ношњу свог краја.
-нумере које се изводе могу бити компоноване, или традиционалне-изворне из било ког краја Србије (под појмом ‘компоновано’ подразумева се не само песма или коло, већ било која савремена композиција, као што је напр. филмска музика).
-обе нумере такмичар свира са оркестром.
-пре такмичења обавезна је проба са оркестром.

6.

На Сабору се такмиче дуети и ансамбли фрула.
Они изводе песму и коло из Србије без пратње оркестра.
Селектирање дуета и ансамбала се врши на предтакмичењима.
Фрулаши који свирају у дуету или наступају у ансамблу морају бити одевени у народну ношњу свога краја.

7.

На Сабору се организује и такмичење младих фрулаша старости до 16 година.
Млади фрулаши се такмиче у три категорије:
-појединачно до 12 година старости
-појединачно од 12 – 16 година старости
-дуети и ансамбли фрула
Млади фрулаши се селектирају на предтакмичењима, или долазе по позиву Савета Сабора. Они свирају без пратње оркестра, обавезно одевени у народну ношњу свог краја.

8.

-Избор фрулаша за завршно надметање врши се на предтакмичењима која се организују по регионалном принципу.
-Савет Сабора утврђује места одржавања и број фрулаша који се са предтакмичења квалификују за завршну приредбу у Прислоници.
-Изузетно,Савет Сабора, самостално или на предлог старешине и уметничког директора може одабрати да се на завршној приредби такмиче фрулаши који нису учествовали на предтакмичењима.
-За завршно надметање се бира 30 учесника, по 15 из обе категорије. Изузетно Савет Сабора на предлог уметничког директора може донети одлуку да се, у зависности од квалитета фрулаша на предтакмичењеима, овај број повећа или смањи.
-Победници аутоматски стичу право наступа на следећем Сабору.

9.

-Фрулаше оцењује стручни жири састављен,по правилу, од 5 чланова.
-На предтакмичењима жири броји 3 члана од чега једног члана именује Савет Сабора.
-Савет Сабора именује стручни жири, на предлог старешине Сабора, водећи рачуна да у њему буду музички стручњаци:музиколози, етномузиколози, фрулаши,инструменталисти и музички уредници.
-Чланови стручног жирија не могу бити личности које су у сукобу интереса, односно, које имају своје ученике међу такмичарима, или су у посебним ( родбинским и сличним ) везама са појединим такмичарима.
-Жири такмичаре оцењује бројчаним оценама од 5 до 10.
-Савет Сабора утврђује правила жирирања.

10.

-Стручни жири, у обе категорије, дуетима и младим фрулашима додељује прву, другу и трећу награду.
-Пласман такмичара се утврђује на основу збирне оцене чланова жирија. У случају истог броја бодова жири гласа коме ће се доделити награда.
-Извођач са највише бодова у категоријама изворног и естрадног свирања добија златну фрулу.

11.

-Стручни жири оцењује музикалност, извођачку технику, ритмику и интонативну прецизност, обликовање фразе, темпо, примену одговарајућих украса, квалитет звука и стилску одређеност, тј. поштовање одговарајућег традиционалног стила и сценски наступ.. У категорији савременог свирања оцењиваће се и усглашеност солисте и оркестра.

12.

-Троструки победник у истој категорији, по одлуци стручног жирија, добија звање мајстора фруле, које носи име утемељивача Сабора: ”Миодраг Миле Азањац”.
-Троструки победник у истој категорији стиче право наступа на ревијалној приредби мајстора фруле( уколико се она организује као програмска целина), али има
право да се и даље такмичи, без учешћа на предтакмичењу.
– Победнику у категорији изворног свирања додељује се диплома „ Сава Јеремић“ за најизворније музицирање.

13.

-Награду најпопуларнијем фрулашу,у обе категорије, додељује публика.
-Начин жирирања публике одређује Савет Сабора и спонзор те награде.

14.

-Висину и врсту награда одређује Савет Сабора.

15.

-Ова правила ступају на снагу даном доношења.
-Правила усваја Савет Сабора.
-Измене и допуне правила врше се по поступку за његово доношење.

Ч А Ч А К Савет Сабора
21.03.2014.год.