Organi sabora

Organi sabora

 

ORGANI SABORA FRULAŠA

Stalni organi Sabora su: direktor, savet, umetnički direktor i izvršni direktor.
Povremeni organi Sabora su odbori.
Specifični organi Sabora su: počasni gost, domaćin, starešina i stručni žiri.

Direktor Sabora je direktor Turističke organizacije Čačka: Vojin Jakovljević.

Savet sabora čine:

 • Zoran Rajičić, predsednik
 • Pero Pejović, izvršni direktor
 • Aleksandra Mišić
 • Momir Pešaković
 • Gordana Rajičić
 • Vladan Milić
 • Lela Pavlović
 • Zoran Jevtić
 • Božidar Plazinić
 • Aleksandar Mijailović
 • Dragan Đolović

Starešina Sabora: maestro Bora Dugić
Domaćin 32. Sabora: Živorad Ajdačić
Umetnički direktor: Svetlana Azanjac

Počasni gost i stručni žiri se imenuju od godine do godine, za svaku manifestaciju posebno.